Pakume klaasavatäiteid ja -tooteid nii sise- kui ka välitingimustesse.

Pühendunud meeskonnaga loome arengut soodustava töökeskkonna ning meie eesmärk on pakkuda tooteid ja lahendusi lähtudes materjalide pikaealisusest kestvusest.

Oleme alati avatud ettepanekutele, kuidas soovite tuleviku kontorit kujundada.

Võtke meiega ühendust ja öelge meile oma visioon ning me aitame üksteist ja arendame koos toodet.

Kvaliteet – kvaliteedipoliitika

Protsesside pideva täiustamise kaudu seame sihiks parendada toodete ja teenuste kvaliteeti.

Peame oluliseks vastata klientide ootustele ja nõudmistele meie toodete ja teenuste suhtes. Kvaliteet on kõigis meie tegevuses kesksel kohal ja on üks meie tähtsamaid ülesandeid. Vastutus kvaliteetse töö eest lasub kogu meeskonnal.

  • Tarnida tooted ja teenused, mis vastavad kliendi vajadustele, nõuetele ja ootustele järgides kehtivaid ehitusstandardeid ja juhiseid.
  • Tarnida tooteid ja teenuseid kokkulepitud tähtajaga ja kokkulepitud hinnaga.
  • Kaasata ja suurendada iga töötaja pädevust.
  • Protsesside ja dokumentide hoolikas planeerimine ja koostamine.

Innovatsioon – Klientide tagasiside, -ootus ja enda kogemus loob pideva arengu toodete ja protsesside pidevaks parendamiseks.

Keskkond – keskkonnapoliitika

Jätkusuutlikkuse strateegia on meie kõige olulisem aspekt –panustame ettevõtte, tootmise ja keskkonna säästvasse arengusse. Teeme seda aktiivse keskkonnatöö kaudu:

  • Täidame kehtivaid keskkonda puudutavaid seadusi, määrusi ja muid nõudeid.
  • Arendame pidevalt ettevõtte keskkonna protsesse säilitades ja taaskasutades meie tooteid.
  • Minimeerime keskkonnamõju töökohtadel.
  • Meie teostatavad projektid ja tooted peavad olema pika elueaga ja aitama kaasa säästvale arengule.
  • Töötleme toorainet võimalikult väikese kaoga, et vähendada jäätmete mahtu.
  • Püüame kasutada võimalikult palju materjale, mida saab ringlusse võtta, taaskasutada.

Kasutame keskkonnasõbralikke ja energiasäästlikke töövõtteid.

© 2023 Alucon